Cách Thức Thanh Toán

THÕA THUẬN THANH TOÁN

Kato Không Bất Thiếu Cho Bất Cứ Ai

Quan điểm của Kato: thà bán vốn thậm chí bán lỗ, không bao giời bán thiếu

Đôi Khi trông cuộc sống không phải lúc nào cũng như nhau. Kato hiểu điều này và thông cảm cho quý khách, quý khách chỉ được trễ hạn thanh toán Đúng 5 ngày ngoài ra Kato không nghe thêm bất cứ lý do nào

Đối với khách hàng có uy tin và làm ăn lâu năm Kato sẽ chỉ đồng ý gối đầu 1 đơn hàng 7 ngày

Đây là quy định thanh toán bên kato

KATO CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH, KHÔNG BAO GIỜ LÀM QUÝ KHÁCH THẤT VỌNG NẾU ĐÃ HỢP TÁC VỚI KATO

Tác giả Lê Kim Hùng

Cách Thức Thanh Toán

Chia sẻ:

© Copyright 2018 linhkienkato.com , all rights reserved

Thiết kế website bởi webso.vn