Pin Điện Thoại

Kato Chuyên Phân Phối Pin Điện Thoại các Hãng Iphone/Samsung/Sony/LG/Sky/Oppo..v.v.

PIN IPHONE 6S+ ZIN MÁY ( 100%)

PIN IPHONE 6S+ ZIN MÁY ( 100%)

Giá lẻ : 205,000đ
Gía sỉ: 177,000đ
Xem46
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 6+ ZIN MÁY (100%)

PIN IPHONE 6+ ZIN MÁY (100%)

Giá lẻ : 180,000đ
Gía sỉ: 155,000đ
Xem37
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 6S ZIN MÁY (100%)

PIN IPHONE 6S ZIN MÁY (100%)

Giá lẻ : 159,000đ
Gía sỉ: 137,000đ
Xem46
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 6 ZIN MÁY ( 100% )

PIN IPHONE 6 ZIN MÁY ( 100% )

Giá lẻ : 145,000đ
Gía sỉ: 125,000đ
Xem43
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 5S ZIN MÁY (100%)

PIN IPHONE 5S ZIN MÁY (100%)

Giá lẻ : 125,000đ
Gía sỉ: 107,000đ
Xem46
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 5 ZIN MÁY APPLE ( 100%)

PIN IPHONE 5 ZIN MÁY APPLE ( 100%)

Giá lẻ : 120,000đ
Gía sỉ: 103,000đ
Xem28
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 6S APPLE ( EU )

PIN IPHONE 6S APPLE ( EU )

Giá lẻ : 120,000đ
Gía sỉ: 103,000đ
Xem26
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 6 APPLE ( EU )

PIN IPHONE 6 APPLE ( EU )

Giá lẻ : 106,000đ
Gía sỉ: 91,000đ
Xem33
Chưa có đánh giá
PIN IPNONE 5S APPLE ( EU )

PIN IPNONE 5S APPLE ( EU )

Giá lẻ : 96,000đ
Gía sỉ: 83,000đ
Xem26
Chưa có đánh giá
PIN IPHONE 5 APPLE ( EU )

PIN IPHONE 5 APPLE ( EU )

Giá lẻ : 94,000đ
Gía sỉ: 81,000đ
Xem27
Chưa có đánh giá
PIN WIKO JIMMY

PIN WIKO JIMMY

Giá lẻ : 65,000đ
Gía sỉ: 53,000đ
Xem40
Chưa có đánh giá
PIN WIKO BLOOM

PIN WIKO BLOOM

Giá lẻ : 65,000đ
Gía sỉ: 53,000đ
Xem43
Chưa có đánh giá
PIN WIKO SUNSET/SUNSET2

PIN WIKO SUNSET/SUNSET2

Giá lẻ : 63,000đ
Gía sỉ: 50,000đ
Xem34
Chưa có đánh giá
PIN WIKO LYENN/LENNY2

PIN WIKO LYENN/LENNY2

Giá lẻ : 65,000đ
Gía sỉ: 53,000đ
Xem44
Chưa có đánh giá
PIN ZENFONE 6 C11P1325

PIN ZENFONE 6 C11P1325

Giá lẻ : 133,000đ
Gía sỉ: 111,000đ
Xem34
Chưa có đánh giá
PIN ZENFONE 2 5.5 C11P1410

PIN ZENFONE 2 5.5 C11P1410

Giá lẻ : 174,000đ
Gía sỉ: 145,000đ
Xem33
Chưa có đánh giá
PIN ZENFOEN K012

PIN ZENFOEN K012

Giá lẻ : 186,000đ
Gía sỉ: 155,000đ
Xem38
Chưa có đánh giá
PIN ZENFONE 2 LASER C11P1501

PIN ZENFONE 2 LASER C11P1501

Giá lẻ : 75,000đ
Gía sỉ: 63,000đ
Xem37
Chưa có đánh giá
PIN ZENFONE GO C11P1506

PIN ZENFONE GO C11P1506

Giá lẻ : 75,000đ
Gía sỉ: 63,000đ
Xem37
Chưa có đánh giá
PIN ZENFONE 4.5 C11P1404

PIN ZENFONE 4.5 C11P1404

Giá lẻ : 69,000đ
Gía sỉ: 58,000đ
Xem37
Chưa có đánh giá
PIN ZENFONE 5 C11P1324

PIN ZENFONE 5 C11P1324

Giá lẻ : 122,000đ
Gía sỉ: 101,000đ
Xem38
Chưa có đánh giá
PIN SKY BAT 7700M

PIN SKY BAT 7700M

Giá lẻ : 110,000đ
Gía sỉ: 92,000đ
Xem33
Chưa có đánh giá
PIN SKY BAT 6800M

PIN SKY BAT 6800M

Giá lẻ : 52,000đ
Gía sỉ: 43,000đ
Xem39
Chưa có đánh giá
PIN SKY BAT 7300M

PIN SKY BAT 7300M

Giá lẻ : 81,000đ
Gía sỉ: 67,000đ
Xem29
Chưa có đánh giá
PIN SKY BAT 7200M

PIN SKY BAT 7200M

Giá lẻ : 69,000đ
Gía sỉ: 58,000đ
Xem36
Chưa có đánh giá
PIN SKY BAT 7400M

PIN SKY BAT 7400M

Giá lẻ : 87,000đ
Gía sỉ: 72,000đ
Xem31
Chưa có đánh giá
 PIN OPPO BL 027

PIN OPPO BL 027

Giá lẻ : Call
Xem34
Chưa có đánh giá
PIN OPPO BL 519

PIN OPPO BL 519

Giá lẻ : 46,000đ
Gía sỉ: 38,000đ
Xem28
Chưa có đánh giá
PIN OPPO BL 569

PIN OPPO BL 569

Giá lẻ : 151,000đ
Gía sỉ: 126,000đ
Xem34
Chưa có đánh giá
PIN OPPO BL 565

PIN OPPO BL 565

Giá lẻ : 48,000đ
Gía sỉ: 40,000đ
Xem46
Chưa có đánh giá
PIN BL 120 MOBISTAR

PIN BL 120 MOBISTAR

Giá lẻ : 52,000đ
Gía sỉ: 43,000đ
Xem32
Chưa có đánh giá
PIN BL 180,210,220,230 MOBISTAR

PIN BL 180,210,220,230 MOBISTAR

Giá lẻ : 58,000đ
Gía sỉ: 48,000đ
Xem31
Chưa có đánh giá
PIN BL 300 MOBISTAR

PIN BL 300 MOBISTAR

Giá lẻ : 64,000đ
Gía sỉ: 43,000đ
Xem47
Chưa có đánh giá
PIN BL 140C MOBISTAR

PIN BL 140C MOBISTAR

Giá lẻ : 52,000đ
Gía sỉ: 43,000đ
Xem34
Chưa có đánh giá
PIN BL 190C MOBISTAR

PIN BL 190C MOBISTAR

Giá lẻ : 58,000đ
Gía sỉ: 48,000đ
Xem36
Chưa có đánh giá
PIN Y55 VIVO

PIN Y55 VIVO

Giá lẻ : 157,000đ
Gía sỉ: 131,000đ
Xem47
Chưa có đánh giá
PIN PHILIPS 2040A S398

PIN PHILIPS 2040A S398

Giá lẻ : 87,000đ
Gía sỉ: 72,000đ
Xem27
Chưa có đánh giá
PIN MASSTEL  N550

PIN MASSTEL N550

Giá lẻ : 65,000đ
Gía sỉ: 53,000đ
Xem32
Chưa có đánh giá
PIN MASSTEL  N460

PIN MASSTEL N460

Giá lẻ : 65,000đ
Gía sỉ: 53,000đ
Xem43
Chưa có đánh giá
PIN LENOVO BL171

PIN LENOVO BL171

Giá lẻ : 54,000đ
Gía sỉ: 45,000đ
Xem29
Chưa có đánh giá
PIN LENOVO BL 209

PIN LENOVO BL 209

Giá lẻ : 58,000đ
Gía sỉ: 48,000đ
Xem41
Chưa có đánh giá
PIN LENOVO BL 213

PIN LENOVO BL 213

Giá lẻ : 67,000đ
Gía sỉ: 56,000đ
Xem30
Chưa có đánh giá
PIN HTC 8S BM59100

PIN HTC 8S BM59100

Giá lẻ : 81,000đ
Gía sỉ: 67,000đ
Xem31
Chưa có đánh giá
PIN BA800 SN

PIN BA800 SN

Giá lẻ : Call
Xem90
Chưa có đánh giá
PIN BST 38 SN

PIN BST 38 SN

Giá lẻ : Call
Xem45
Chưa có đánh giá
PIN BST 36 SN

PIN BST 36 SN

Giá lẻ : Call
Xem35
Chưa có đánh giá
PIN Z 2ICP5/63/70 SN

PIN Z 2ICP5/63/70 SN

Giá lẻ : 116,000đ
Gía sỉ: 97,000đ
Xem44
Chưa có đánh giá
PIN BST 40 SN

PIN BST 40 SN

Giá lẻ : Call
Xem36
Chưa có đánh giá
PIN LT22I 1ICP/33/66 SN

PIN LT22I 1ICP/33/66 SN

Giá lẻ : 87,000đ
Gía sỉ: 72,000đ
Xem51
Chưa có đánh giá
PIN XA 1ICP4/53/88 SN

PIN XA 1ICP4/53/88 SN

Giá lẻ : 130,000đ
Gía sỉ: 105,000đ
Xem36
Chưa có đánh giá
PIN BST 37 SN

PIN BST 37 SN

Giá lẻ : Call
Xem46
Chưa có đánh giá
PIN BST 37 SN

PIN BST 37 SN

Giá lẻ : Call
Xem46
Chưa có đánh giá
PIN E4 1ICP4/53/88 SN

PIN E4 1ICP4/53/88 SN

Giá lẻ : 110,000đ
Gía sỉ: 92,000đ
Xem34
Chưa có đánh giá
PIN BST 41 SN

PIN BST 41 SN

Giá lẻ : Call
Xem42
Chưa có đánh giá
PIN EP500 SN

PIN EP500 SN

Giá lẻ : 67,000đ
Gía sỉ: 56,000đ
Xem38
Chưa có đánh giá
PIN BA950 1ICP7/56/51 SN

PIN BA950 1ICP7/56/51 SN

Giá lẻ : 87,000đ
Gía sỉ: 72,000đ
Xem37
Chưa có đánh giá
PIN BA700 SN

PIN BA700 SN

Giá lẻ : 70,000đ
Gía sỉ: 58,000đ
Xem28
Chưa có đánh giá
Pin LG LGIP410A 800mAh KE770/KF510/ KG275/KG276/KG77/KP320/

Pin LG LGIP410A 800mAh KE770/KF510/ KG275/KG276/KG77/KP320/

Giá lẻ : Call
Xem46
Mã SP: PIN LGIP-410A LG
Chưa có đánh giá
Pin LG BL-53QH 2150mAh - -Optimus VU 2 F200

Pin LG BL-53QH 2150mAh - -Optimus VU 2 F200

Giá lẻ : 95,000đ
Gía sỉ: 77,000đ
Xem92
Mã SP: PIN BL-53QH LG
Chưa có đánh giá
PIN LG  BL-48LN (P725)

PIN LG BL-48LN (P725)

Giá lẻ : 70,000đ
Gía sỉ: 56,000đ
Xem54
Mã SP: PIN BL-48N LG
Chưa có đánh giá
PIN LG FL-53HN Pin cho LG Optimus 2X P990 P993 P920 P999 SU660

PIN LG FL-53HN Pin cho LG Optimus 2X P990 P993 P920 P999 SU660

Giá lẻ : 55,000đ
Gía sỉ: 46,000đ
Xem42
Mã SP: PIN FL-53HN LG
Chưa có đánh giá
Pin LG BL-T9 BATTERY Pin LG D820 D821 Chính Hãng

Pin LG BL-T9 BATTERY Pin LG D820 D821 Chính Hãng

Giá lẻ : 99,000đ
Gía sỉ: 82,000đ
Xem46
Mã SP: PIN BL-T9 LG
Chưa có đánh giá
Pin LG BL-44JR Dùng Cho LG P940 Prada Và Optimus EX SU880 1540mAh

Pin LG BL-44JR Dùng Cho LG P940 Prada Và Optimus EX SU880 1540mAh

Giá lẻ : 55,000đ
Gía sỉ: 46,000đ
Xem47
Mã SP: PIN BL-44JR LG
Chưa có đánh giá
Pin LG BL-48TH cho LG G Pro, D686 ,F310 , E980 ,F240

Pin LG BL-48TH cho LG G Pro, D686 ,F310 , E980 ,F240

Giá lẻ : 99,000đ
Gía sỉ: 82,000đ
Xem62
Mã SP: PIN BL-48TH LG
Chưa có đánh giá
PIN BL-49PH LG

PIN BL-49PH LG

Giá lẻ : Call
Xem47
Mã SP: PIN BL-49PH LG
Chưa có đánh giá
PIN BL-54SG LG

PIN BL-54SG LG

Giá lẻ : Call
Xem51
Mã SP: PIN BL-54SG LG
Chưa có đánh giá
Pin LG BL-T5 2100mAh Optimus G/ E975/ F180/ Google Nexus 4/ E960

Pin LG BL-T5 2100mAh Optimus G/ E975/ F180/ Google Nexus 4/ E960

Giá lẻ : 99,000đ
Gía sỉ: 82,000đ
Xem74
Mã SP: PIN BL-T5 LG
Chưa có đánh giá
Pin LG Optimus L7 II BL-59JH cao cấp

Pin LG Optimus L7 II BL-59JH cao cấp

Giá lẻ : 95,000đ
Gía sỉ: 77,000đ
Xem48
Mã SP: PIN BL-59JH LG
Chưa có đánh giá
PIN BL-T3- LG 2000mAh Zin dùng cho P895 Optimus

PIN BL-T3- LG 2000mAh Zin dùng cho P895 Optimus

Giá lẻ : Call
Xem52
Mã SP: PIN BL-T3 LG
Chưa có đánh giá
PIN BL-T6 LG 31000MAH

PIN BL-T6 LG 31000MAH

Giá lẻ : Call
Xem47
Mã SP: PIN BL-T6 LG 31000MA
Chưa có đánh giá
Pin LG BL 42FN - LG Optimus ME P350

Pin LG BL 42FN - LG Optimus ME P350

Giá lẻ : 95,000đ
Xem52
Mã SP: PIN BL 42FN LG
Chưa có đánh giá
Pin LG BL-49KH F100 P930 P936 P960 VS920 LU620 LU6200 SU640

Pin LG BL-49KH F100 P930 P936 P960 VS920 LU620 LU6200 SU640

Giá lẻ : 87,000đ
Gía sỉ: 72,000đ
Xem50
Mã SP: PIN BL 49KH LG
Chưa có đánh giá
PIN LG BL20, KM570, GD310 (LGIP-570N)

PIN LG BL20, KM570, GD310 (LGIP-570N)

Giá lẻ : 95,000đ
Xem50
Mã SP: PIN LGIP 570N
Chưa có đánh giá
Pin  LGIP-470A / KG70 LG

Pin LGIP-470A / KG70 LG

Giá lẻ : 95,000đ
Xem47
Mã SP: Pin LGIP 470A LG
Chưa có đánh giá
PIN LG P700 ( BL-44JH) LG

PIN LG P700 ( BL-44JH) LG

Giá lẻ : 58,000đ
Gía sỉ: 48,000đ
Xem44
Mã SP: BL 44JH LG
Chưa có đánh giá
PIN LG GC900_GT505 BATTERY ORIGINAL (LGIP-580N)

PIN LG GC900_GT505 BATTERY ORIGINAL (LGIP-580N)

Giá lẻ : 90,000đ
Xem52
Mã SP: PIN LGIP 580N
Chưa có đánh giá
PIN ZENFONE 2

PIN ZENFONE 2

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 140,000đ
Xem44
Chưa có đánh giá
PIN SONY Z4

PIN SONY Z4

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 111,000đ
Xem50
Mã SP: PIN SONY Z4
Chưa có đánh giá
PIN SONY M4

PIN SONY M4

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 92,000đ
Xem53
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER S5233/G800 BQ SAMSUNG

PIN HAMMER S5233/G800 BQ SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Xem62
Mã SP: PIN HM S5233/G800 BQ
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER BST43 SN

PIN HAMMER BST43 SN

Giá lẻ : Call
Xem51
Mã SP: PIN HM BST43 SN
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER BST38 SONY

PIN HAMMER BST38 SONY

Giá lẻ : Call
Xem71
Mã SP: PIN HM BST38 SN
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER BL4J NOKIA

PIN HAMMER BL4J NOKIA

Giá lẻ : Call
Xem48
Mã SP: PIN HM BL4J NK
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER GT505/KU990 LGIP580 LG

PIN HAMMER GT505/KU990 LGIP580 LG

Giá lẻ : Call
Xem69
Mã SP: PIN HM GT505/KU990 L
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER BLC2 NOKIA

PIN HAMMER BLC2 NOKIA

Giá lẻ : Call
Xem79
Mã SP: PIN HM BLC2 NK
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER H688 KTOUCH

PIN HAMMER H688 KTOUCH

Giá lẻ : Call
Xem74
Mã SP: PIN HM H688 KTOUCH
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER BP5L NK

PIN HAMMER BP5L NK

Giá lẻ : Call
Xem56
Mã SP: PIN HM BP5L NK
Chưa có đánh giá
PIN HAMMER BL4B NK

PIN HAMMER BL4B NK

Giá lẻ : Call
Xem77
Mã SP: PIN HM BL4B NK
Chưa có đánh giá
PIN HM I8160 EB425161LU 1500MAH SS

PIN HM I8160 EB425161LU 1500MAH SS

Giá lẻ : Call
Xem57
Mã SP: PIN HM I8160 EB42516
Chưa có đánh giá
PIN HM BST39 SN

PIN HM BST39 SN

Giá lẻ : Call
Xem48
Mã SP: PIN HM BST39 SN
Chưa có đánh giá
PIN HM KP500 LGIP570A LG

PIN HM KP500 LGIP570A LG

Giá lẻ : Call
Xem56
Mã SP: PIN HM KP500 LGIP570
Chưa có đánh giá
PIN SAMSUNG F480

PIN SAMSUNG F480

Giá lẻ : Call
Xem72
Mã SP: PIN F480 SS
Chưa có đánh giá
PIN LGIP400

PIN LGIP400

Giá lẻ : Call
Xem71
Mã SP: PIN LGIP400
Chưa có đánh giá
PIN 4G SYC

PIN 4G SYC

Giá lẻ : Call
Xem95
Mã SP: PIN 4G SYC
Chưa có đánh giá
PIN KHAI DUY BL 4C ZIN Dung Lượng 3500MAH

PIN KHAI DUY BL 4C ZIN Dung Lượng 3500MAHSản phẩm mới

Giá lẻ : 50,000đ
Gía sỉ: 32,000đ
Xem168
Chưa có đánh giá
PIN KHAI DUY BL 5C Dung Lượng Chuẩn 1050MAH

PIN KHAI DUY BL 5C Dung Lượng Chuẩn 1050MAHSản phẩm mới

Giá lẻ : 50,000đ
Gía sỉ: 32,000đ
Xem228
Mã SP: PINKD5C2IC
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH HTC 620

MÀN HÌNH HTC 620

Giá lẻ : Call
Xem103
Mã SP: MH 620 HTC
Chưa có đánh giá
Pin Hộp iPhone 6+ và 6s+ Zin New

Pin Hộp iPhone 6+ và 6s+ Zin New

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: HẾTHÀNG
Xem1652
Mã SP: PinHopiPhone 6+/6s+
Chưa có đánh giá
Pin Hộp iPhone 4/4S Zin New

Pin Hộp iPhone 4/4S Zin New

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: HẾTHÀNG
Xem745
Mã SP: PinHopiPhone 4/4S
Chưa có đánh giá
Pin Hộp iphone 6/6s Zin New

Pin Hộp iphone 6/6s Zin New

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: HẾTHÀNG
Xem922
Mã SP: PinHopiphone 6/6s
Chưa có đánh giá
Pin Hộp iphone 6/6s Zin New
Pin Hộp iphone 6/6s Zin New

Kato Chuyên Phân Phối Pin Điện Thoại các Hãng Iphone/Samsung/Sony/LG/Sky/Oppo..v.v.

9/ 10 - 2824
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt Hàng

Ms Hoa

0909 246578

Tư vấn

Mr. Nhân

01222 246579

 

Banner
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  3883
 Hôm qua:  5626
 Tuần trước:  25640
 Tháng trước:  84456
 Tất cả:  3987570

CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI KATO

Đại chỉ:  541/3A Nguyễn Tri Phương, P8, Q10, Tp.HCM

Điện Thoại: Ms. Hoa 0909 246 578 

Online: Mr. Nhân 01222 246 579

Đặt Hàng Số lượng Lớn: 0933 332239 ( Mr. TỐT )

Email:  linhkienkato1@yahoo.com

KATO – ĐKKD SỐ 41J8022982 DO UBND QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH CẤP NGÀY 16/09/2015

 

 

 


© Copyright 2017 www.linhkienkato.com/, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng