Màn Hình

Màn Hình

PIN VIVO Y31

PIN VIVO Y31

Giá lẻ : 69,000đ
Gía sỉ: 58,000đ
Xem30
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB E 9.6 T-561

MÀN HÌNH SAMSUNG TAB E 9.6 T-561

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 504,000đ
Xem34
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH S7392 SS

MÀN HÌNH S7392 SS

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 116,000đ
Xem34
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH TAB A 7.0/T285

MÀN HÌNH TAB A 7.0/T285

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 660,000đ
Xem38
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N3

MÀN HÌNH NOKIA N3

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 126,000đ
Xem40
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IPAD 5

MÀN HÌNH IPAD 5

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 1,019,000đ
Xem26
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IPAD 3

MÀN HÌNH IPAD 3

Giá lẻ : 795,000đ
Gía sỉ: 660,000đ
Xem33
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO  A83

MÀN HINH OPPO A83

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 365,000đ
Xem31
Mã SP: MH OPPO A83
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO  A71

MÀN HINH OPPO A71

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 315,000đ
Xem44
Mã SP: MH OPPO A71
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO  A57/F3 LITE

MÀN HINH OPPO A57/F3 LITE

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 275,000đ
Xem30
Mã SP: MH OPPO A57
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO  F5

MÀN HINH OPPO F5

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 370,000đ
Xem38
Mã SP: MH OPPO F5
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO  F3 PLUS

MÀN HINH OPPO F3 PLUS

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 470,000đ
Xem32
Mã SP: MH OPPO PLUS
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO R7S

MÀN HINH OPPO R7S

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 740,000đ
Xem35
Mã SP: MH OPPO R7S
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO F9

MÀN HINH OPPO F9

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 740,000đ
Xem56
Mã SP: MH OPPO F9
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO R829

MÀN HINH OPPO R829

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 245,000đ
Xem50
Mã SP: MH OPPO R829
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO R2001

MÀN HINH OPPO R2001

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 240,000đ
Xem48
Mã SP: MH OPPO R 2001
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO R1001

MÀN HINH OPPO R1001

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 160,000đ
Xem30
Mã SP: MH OPPO R1001
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO F7

MÀN HINH OPPO F7

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 510,000đ
Xem32
Mã SP: MH OPPO F7
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO A39/NEO9S

MÀN HINH OPPO A39/NEO9S

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 295,000đ
Xem38
Mã SP: MH OPPO A39
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO A37/NEO9

MÀN HINH OPPO A37/NEO9

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 340,000đ
Xem34
Mã SP: MH OPPO A37
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO A51

MÀN HINH OPPO A51

Giá lẻ : CÓ NHÂN THAY
Gía sỉ: 295,000đ
Xem35
Mã SP: MH OPPO A51
Chưa có đánh giá
MÀN HINH OPPO A11/YOY 3

MÀN HINH OPPO A11/YOY 3

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 205,000đ
Xem50
Mã SP: MÀN HÌNH OPPO A11
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 361 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng 361 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem107
Mã SP: CU 361 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 105

MÀN HÌNH NOKIA 105

Giá lẻ : 30,000đ
Gía sỉ: 25,000đ
Xem130
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 5610

MÀN HÌNH NOKIA 5610

Giá lẻ : Call
Xem95
Mã SP: MH 5610 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA XL

MÀN HÌNH NOKIA XL

Giá lẻ : Call
Xem116
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X3-02

MÀN HÌNH NOKIA X3-02

Giá lẻ : Call
Xem126
Mã SP: MH X3-02 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X3

MÀN HÌNH NOKIA X3

Giá lẻ : Call
Xem102
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X2-02

MÀN HÌNH NOKIA X2-02

Giá lẻ : Call
Xem132
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA NOKIA X

MÀN HÌNH NOKIA NOKIA X

Giá lẻ : Call
Xem99
Mã SP: MH NOKIA X NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N95-2G

MÀN HÌNH NOKIA N95-2G

Giá lẻ : Call
Xem128
Mã SP: MH N95-2G NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N81

MÀN HÌNH NOKIA N81

Giá lẻ : Call
Xem140
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N73

MÀN HÌNH NOKIA N73

Giá lẻ : Call
Xem149
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N70

MÀN HÌNH NOKIA N70

Giá lẻ : Call
Xem129
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N500

MÀN HÌNH NOKIA N500

Giá lẻ : Call
Xem96
Mã SP: MH N500 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N311

MÀN HÌNH NOKIA N311

Giá lẻ : Call
Xem98
Mã SP: MH N311 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N303

MÀN HÌNH NOKIA N303

Giá lẻ : Call
Xem99
Mã SP: MH N303 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA E71

MÀN HÌNH NOKIA E71

Giá lẻ : Call
Xem93
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA C3

MÀN HÌNH NOKIA C3

Giá lẻ : Call
Xem91
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA C2-03

MÀN HÌNH NOKIA C2-03

Giá lẻ : Call
Xem105
Mã SP: MH C2-03 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA C1

MÀN HÌNH NOKIA C1

Giá lẻ : Call
Xem116
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 6700C

MÀN HÌNH NOKIA 6700C

Giá lẻ : Call
Xem122
Mã SP: MH 6700C NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 6300

MÀN HÌNH NOKIA 6300

Giá lẻ : Call
Xem140
Mã SP: MH 6300 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 630

MÀN HÌNH NOKIA 630

Giá lẻ : Call
Xem104
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 620

MÀN HÌNH NOKIA 620

Giá lẻ : Call
Xem102
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 6030

MÀN HÌNH NOKIA 6030

Giá lẻ : Call
Xem106
Mã SP: MH 6030 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 535

MÀN HÌNH NOKIA 535

Giá lẻ : Call
Xem115
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 530

MÀN HÌNH NOKIA 530

Giá lẻ : Call
Xem128
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 5200

MÀN HÌNH NOKIA 5200

Giá lẻ : Call
Xem123
Mã SP: MH 5200 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 435

MÀN HÌNH NOKIA 435

Giá lẻ : Call
Xem111
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 430

MÀN HÌNH NOKIA 430

Giá lẻ : Call
Xem90
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 225

MÀN HÌNH NOKIA 225

Giá lẻ : Call
Xem137
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 220

MÀN HÌNH NOKIA 220

Giá lẻ : Call
Xem146
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 216

MÀN HÌNH NOKIA 216

Giá lẻ : Call
Xem208
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 1202

MÀN HÌNH NOKIA 1202

Giá lẻ : Call
Xem113
Mã SP: MH 1202 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 1200

MÀN HÌNH NOKIA 1200

Giá lẻ : Call
Xem106
Mã SP: MH 1200 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG E1050

MÀN HÌNH SAMSUNG E1050

Giá lẻ : Call
Xem101
Mã SP: MH E1050 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J120

MÀN HÌNH SAMSUNG J120

Giá lẻ : Call
Xem199
Mã SP: MH J120 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J320

MÀN HÌNH SAMSUNG J320

Giá lẻ : Call
Xem110
Mã SP: MH J320 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J700

MÀN HÌNH SAMSUNG J700

Giá lẻ : Call
Xem119
Mã SP: MH J700 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J500

MÀN HÌNH SAMSUNG J500

Giá lẻ : Call
Xem98
Mã SP: MH J500 SS
4.4/10
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRO

MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRO

Giá lẻ : Call
Xem93
Mã SP: MH J7PRO SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY M4

MÀN HÌNH SONY M4

Giá lẻ : Call
Xem172
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY C2305

MÀN HÌNH SONY C2305

Giá lẻ : Call
Xem90
Mã SP: MH C2305 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG T285

MÀN HÌNH SAMSUNG T285

Giá lẻ : Call
Xem296
Mã SP: MH T285 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG T231

MÀN HÌNH SAMSUNG T231

Giá lẻ : Call
Xem95
Mã SP: MH T231 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG T211

MÀN HÌNH SAMSUNG T211

Giá lẻ : Call
Xem124
Mã SP: MH T211 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG S7560

MÀN HÌNH SAMSUNG S7560

Giá lẻ : Call
Xem107
Mã SP: MH S7560 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG S7392

MÀN HÌNH SAMSUNG S7392

Giá lẻ : Call
Xem104
Mã SP: MH S7392 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG S7270

MÀN HÌNH SAMSUNG S7270

Giá lẻ : Call
Xem92
Mã SP: MH S7270 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 PRIME

MÀN HÌNH SAMSUNG J5 PRIME

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 370,000đ
Xem102
Mã SP: MH J5PRIME SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIME

MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIME

Giá lẻ : Call
Xem102
Mã SP: MH J2PRIME SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J105

MÀN HÌNH SAMSUNG J105

Giá lẻ : Call
Xem97
Mã SP: MH J105 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J100

MÀN HÌNH SAMSUNG J100

Giá lẻ : Call
Xem106
Mã SP: MH J100 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG I9082

MÀN HÌNH SAMSUNG I9082

Giá lẻ : Call
Xem101
Mã SP: MH I9082 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG I8552

MÀN HÌNH SAMSUNG I8552

Giá lẻ : Call
Xem96
Mã SP: MH I8552 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG G360

MÀN HÌNH SAMSUNG G360

Giá lẻ : Call
Xem99
Mã SP: MH G360 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG G355

MÀN HÌNH SAMSUNG G355

Giá lẻ : Call
Xem105
Mã SP: MH G355 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG G318

MÀN HÌNH SAMSUNG G318

Giá lẻ : Call
Xem110
Mã SP: MH G318 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG C3510

MÀN HÌNH SAMSUNG C3510

Giá lẻ : Call
Xem144
Mã SP: MH C3510 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG C3303

MÀN HÌNH SAMSUNG C3303

Giá lẻ : Call
Xem162
Mã SP: MH C3303 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH WIKO SUNSET

MÀN HÌNH WIKO SUNSET

Giá lẻ : Call
Xem102
Mã SP: MH SUNSET WIKO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH WIKO RAINBOW

MÀN HÌNH WIKO RAINBOW

Giá lẻ : Call
Xem97
Mã SP: MH RAINBOW WIKO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH LENOVO S720

MÀN HÌNH LENOVO S720

Giá lẻ : Call
Xem99
Mã SP: MH S720 LENOVO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH LG P970

MÀN HÌNH LG P970

Giá lẻ : Call
Xem121
Mã SP: MH P970 LG
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH VIVO Y51 (TRẮNG)

MÀN HÌNH VIVO Y51 (TRẮNG)

Giá lẻ : Call
Xem89
Mã SP: MH Y51 VIVO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO R831

MÀN HÌNH OPPO R831

Giá lẻ : CONHẬNTHAY
Gía sỉ: 105,000đ
Xem93
Mã SP: MH R831 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO R827

MÀN HÌNH OPPO R827

Giá lẻ : 260,000đ
Gía sỉ: CÓNHÂNTHAY
Xem93
Mã SP: MH R827 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO R3001

MÀN HÌNH OPPO R3001

Giá lẻ : Call
Xem103
Mã SP: MH R3001 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO NEO7/A33

MÀN HÌNH OPPO NEO7/A33

Giá lẻ : 295,000đ
Gía sỉ: CONHẬNTHAY
Xem107
Mã SP: MH NEO7 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO NEO5/A31 Trắng Đen

MÀN HÌNH OPPO NEO5/A31 Trắng Đen

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 205,000đ
Xem106
Mã SP: MH NEO5 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO F3

MÀN HÌNH OPPO F3

Giá lẻ : 350,000đ
Gía sỉ: CONHẬNTHAY
Xem228
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO F1S/A59 Trắng, Đen

MÀN HÌNH OPPO F1S/A59 Trắng, Đen

Giá lẻ : 370,000đ
Gía sỉ: CONHẬNTHAY
Xem136
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO F1/A35

MÀN HÌNH OPPO F1/A35

Giá lẻ : 350,000đ
Gía sỉ: CONHẬNTHAY
Xem185
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY Z2

MÀN HÌNH SONY Z2

Giá lẻ : Call
Xem114
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY XA

MÀN HÌNH SONY XA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 510,000đ
Xem101
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY ST27i

MÀN HÌNH SONY ST27i

Giá lẻ : Call
Xem94
Mã SP: MH ST21 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY MT25

MÀN HÌNH SONY MT25

Giá lẻ : Call
Xem105
Mã SP: MH MT25 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY M2

MÀN HÌNH SONY M2

Giá lẻ : Call
Xem92
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY LT18

MÀN HÌNH SONY LT18

Giá lẻ : Call
Xem115
Mã SP: MH LT18 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY LT18
MÀN HÌNH SONY LT18

Màn Hình

9/ 10 - 2818
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt Hàng

Ms Hoa

0909 246578

Tư vấn

Mr. Nhân

01222 246579

 

Banner
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  828
 Hôm qua:  3227
 Tuần trước:  25640
 Tháng trước:  84456
 Tất cả:  3967483

CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI KATO

Đại chỉ:  541/3A Nguyễn Tri Phương, P8, Q10, Tp.HCM

Điện Thoại: Ms. Hoa 0909 246 578 

Online: Mr. Nhân 01222 246 579

Đặt Hàng Số lượng Lớn: 0933 332239 ( Mr. TỐT )

Email:  linhkienkato1@yahoo.com

KATO – ĐKKD SỐ 41J8022982 DO UBND QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH CẤP NGÀY 16/09/2015

 

 

 


© Copyright 2017 www.linhkienkato.com/, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng