Màn Hình

Màn Hình

CU 361 D SAMSUNG

CU 361 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem72
Mã SP: CU 361 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 105

MÀN HÌNH NOKIA 105

Giá lẻ : 30,000đ
Gía sỉ: 25,000đ
Xem85
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 5610

MÀN HÌNH NOKIA 5610

Giá lẻ : Call
Xem64
Mã SP: MH 5610 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA XL

MÀN HÌNH NOKIA XL

Giá lẻ : Call
Xem73
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X3-02

MÀN HÌNH NOKIA X3-02

Giá lẻ : Call
Xem88
Mã SP: MH X3-02 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X3

MÀN HÌNH NOKIA X3

Giá lẻ : Call
Xem68
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X2-02

MÀN HÌNH NOKIA X2-02

Giá lẻ : Call
Xem83
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA NOKIA X

MÀN HÌNH NOKIA NOKIA X

Giá lẻ : Call
Xem60
Mã SP: MH NOKIA X NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N95-2G

MÀN HÌNH NOKIA N95-2G

Giá lẻ : Call
Xem84
Mã SP: MH N95-2G NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N81

MÀN HÌNH NOKIA N81

Giá lẻ : Call
Xem90
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N73

MÀN HÌNH NOKIA N73

Giá lẻ : Call
Xem108
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N70

MÀN HÌNH NOKIA N70

Giá lẻ : Call
Xem85
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N500

MÀN HÌNH NOKIA N500

Giá lẻ : Call
Xem62
Mã SP: MH N500 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N311

MÀN HÌNH NOKIA N311

Giá lẻ : Call
Xem68
Mã SP: MH N311 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N303

MÀN HÌNH NOKIA N303

Giá lẻ : Call
Xem62
Mã SP: MH N303 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA E71

MÀN HÌNH NOKIA E71

Giá lẻ : Call
Xem65
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA C3

MÀN HÌNH NOKIA C3

Giá lẻ : Call
Xem57
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA C2-03

MÀN HÌNH NOKIA C2-03

Giá lẻ : Call
Xem70
Mã SP: MH C2-03 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA C1

MÀN HÌNH NOKIA C1

Giá lẻ : Call
Xem78
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 6700C

MÀN HÌNH NOKIA 6700C

Giá lẻ : Call
Xem74
Mã SP: MH 6700C NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 6300

MÀN HÌNH NOKIA 6300

Giá lẻ : Call
Xem97
Mã SP: MH 6300 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 630

MÀN HÌNH NOKIA 630

Giá lẻ : Call
Xem65
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 620

MÀN HÌNH NOKIA 620

Giá lẻ : Call
Xem63
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 6030

MÀN HÌNH NOKIA 6030

Giá lẻ : Call
Xem69
Mã SP: MH 6030 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 535

MÀN HÌNH NOKIA 535

Giá lẻ : Call
Xem71
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 530

MÀN HÌNH NOKIA 530

Giá lẻ : Call
Xem85
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 5200

MÀN HÌNH NOKIA 5200

Giá lẻ : Call
Xem70
Mã SP: MH 5200 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 435

MÀN HÌNH NOKIA 435

Giá lẻ : Call
Xem68
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 430

MÀN HÌNH NOKIA 430

Giá lẻ : Call
Xem60
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 225

MÀN HÌNH NOKIA 225

Giá lẻ : Call
Xem86
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 220

MÀN HÌNH NOKIA 220

Giá lẻ : Call
Xem97
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 216

MÀN HÌNH NOKIA 216

Giá lẻ : Call
Xem137
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 1202

MÀN HÌNH NOKIA 1202

Giá lẻ : Call
Xem76
Mã SP: MH 1202 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 1200

MÀN HÌNH NOKIA 1200

Giá lẻ : Call
Xem56
Mã SP: MH 1200 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG E1050

MÀN HÌNH SAMSUNG E1050

Giá lẻ : Call
Xem66
Mã SP: MH E1050 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J120

MÀN HÌNH SAMSUNG J120

Giá lẻ : Call
Xem151
Mã SP: MH J120 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J320

MÀN HÌNH SAMSUNG J320

Giá lẻ : Call
Xem76
Mã SP: MH J320 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J700

MÀN HÌNH SAMSUNG J700

Giá lẻ : Call
Xem82
Mã SP: MH J700 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J500

MÀN HÌNH SAMSUNG J500

Giá lẻ : Call
Xem72
Mã SP: MH J500 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRO

MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRO

Giá lẻ : Call
Xem59
Mã SP: MH J7PRO SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY M4

MÀN HÌNH SONY M4

Giá lẻ : Call
Xem127
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY C2305

MÀN HÌNH SONY C2305

Giá lẻ : Call
Xem58
Mã SP: MH C2305 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG T285

MÀN HÌNH SAMSUNG T285

Giá lẻ : Call
Xem210
Mã SP: MH T285 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG T231

MÀN HÌNH SAMSUNG T231

Giá lẻ : Call
Xem56
Mã SP: MH T231 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG T211

MÀN HÌNH SAMSUNG T211

Giá lẻ : Call
Xem77
Mã SP: MH T211 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG S7560

MÀN HÌNH SAMSUNG S7560

Giá lẻ : Call
Xem65
Mã SP: MH S7560 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG S7392

MÀN HÌNH SAMSUNG S7392

Giá lẻ : Call
Xem66
Mã SP: MH S7392 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG S7270

MÀN HÌNH SAMSUNG S7270

Giá lẻ : Call
Xem55
Mã SP: MH S7270 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 PRIME

MÀN HÌNH SAMSUNG J5 PRIME

Giá lẻ : Call
Xem66
Mã SP: MH J5PRIME SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIME

MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIME

Giá lẻ : Call
Xem61
Mã SP: MH J2PRIME SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J105

MÀN HÌNH SAMSUNG J105

Giá lẻ : Call
Xem66
Mã SP: MH J105 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG J100

MÀN HÌNH SAMSUNG J100

Giá lẻ : Call
Xem68
Mã SP: MH J100 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG I9082

MÀN HÌNH SAMSUNG I9082

Giá lẻ : Call
Xem62
Mã SP: MH I9082 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG I8552

MÀN HÌNH SAMSUNG I8552

Giá lẻ : Call
Xem68
Mã SP: MH I8552 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG G360

MÀN HÌNH SAMSUNG G360

Giá lẻ : Call
Xem63
Mã SP: MH G360 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG G355

MÀN HÌNH SAMSUNG G355

Giá lẻ : Call
Xem80
Mã SP: MH G355 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG G318

MÀN HÌNH SAMSUNG G318

Giá lẻ : Call
Xem77
Mã SP: MH G318 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG C3510

MÀN HÌNH SAMSUNG C3510

Giá lẻ : Call
Xem93
Mã SP: MH C3510 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SAMSUNG C3303

MÀN HÌNH SAMSUNG C3303

Giá lẻ : Call
Xem88
Mã SP: MH C3303 SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH WIKO SUNSET

MÀN HÌNH WIKO SUNSET

Giá lẻ : Call
Xem70
Mã SP: MH SUNSET WIKO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH WIKO RAINBOW

MÀN HÌNH WIKO RAINBOW

Giá lẻ : Call
Xem63
Mã SP: MH RAINBOW WIKO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH LENOVO S720

MÀN HÌNH LENOVO S720

Giá lẻ : Call
Xem58
Mã SP: MH S720 LENOVO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH LG P970

MÀN HÌNH LG P970

Giá lẻ : Call
Xem75
Mã SP: MH P970 LG
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH VIVO Y51 (TRẮNG)

MÀN HÌNH VIVO Y51 (TRẮNG)

Giá lẻ : Call
Xem58
Mã SP: MH Y51 VIVO
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO R831

MÀN HÌNH OPPO R831

Giá lẻ : Call
Xem57
Mã SP: MH R831 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO R827

MÀN HÌNH OPPO R827

Giá lẻ : Call
Xem60
Mã SP: MH R827 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO R3001

MÀN HÌNH OPPO R3001

Giá lẻ : Call
Xem71
Mã SP: MH R3001 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO NEO7

MÀN HÌNH OPPO NEO7

Giá lẻ : Call
Xem71
Mã SP: MH NEO7 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO NEO5

MÀN HÌNH OPPO NEO5

Giá lẻ : Call
Xem61
Mã SP: MH NEO5 OP
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO F3

MÀN HÌNH OPPO F3

Giá lẻ : Call
Xem150
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO F1S

MÀN HÌNH OPPO F1S

Giá lẻ : Call
Xem76
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH OPPO F1

MÀN HÌNH OPPO F1

Giá lẻ : Call
Xem139
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY Z2

MÀN HÌNH SONY Z2

Giá lẻ : Call
Xem67
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY XA

MÀN HÌNH SONY XA

Giá lẻ : Call
Xem69
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY ST27i

MÀN HÌNH SONY ST27i

Giá lẻ : Call
Xem62
Mã SP: MH ST21 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY MT25

MÀN HÌNH SONY MT25

Giá lẻ : Call
Xem61
Mã SP: MH MT25 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY M2

MÀN HÌNH SONY M2

Giá lẻ : Call
Xem63
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY LT18

MÀN HÌNH SONY LT18

Giá lẻ : Call
Xem80
Mã SP: MH LT18 SN
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH SONY C3

MÀN HÌNH SONY C3

Giá lẻ : Call
Xem61
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IP 6  PLUS

MÀN HÌNH IP 6 PLUS

Giá lẻ : Call
Xem100
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IP 6G/6S

MÀN HÌNH IP 6G/6S

Giá lẻ : Call
Xem77
Mã SP: MH IP 6G/6S
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IP 5S

MÀN HÌNH IP 5S

Giá lẻ : Call
Xem67
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IP 4G/4S

MÀN HÌNH IP 4G/4S

Giá lẻ : Call
Xem58
Mã SP: MH IP 4G/S
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IP 3G

MÀN HÌNH IP 3G

Giá lẻ : Call
Xem63
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IP 3G
MÀN HÌNH IP 3G

Màn Hình

9/ 10 - 2818
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt Hàng

Ms Hoa

0909 246578

Tư vấn

Mr. Nhân

01222 246579

 

Banner
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2162
 Hôm qua:  2356
 Tuần trước:  22142
 Tháng trước:  86509
 Tất cả:  3820508

CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI KATO

Đại chỉ:  541/3A Nguyễn Tri Phương, P8, Q10, Tp.HCM

Điện Thoại: Ms. Hoa 0909 246 578 

Online: Mr. Nhân 01222 246 579

Đặt Hàng Số lượng Lớn: 0933 332239 ( Mr. TỐT )

Email:  linhkienkato1@yahoo.com

KATO – ĐKKD SỐ 41J8022982 DO UBND QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH CẤP NGÀY 16/09/2015

 

 

 


© Copyright 2017 www.linhkienkato.com/, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng