Linh Kiện Điện Thoại

Linh Kiện Điện Thoại

VỎ NOKIA 6700(BỘ)

VỎ NOKIA 6700(BỘ)

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 229,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 1520

VỎ NOKIA 1520

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 76,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA XL

VỎ NOKIA XL

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 21,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 430

VỎ NOKIA 430

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 22,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 625

VỎ NOKIA 625

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 21,000đ
Xem10
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 435

VỎ NOKIA 435

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 22,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 535

VỎ NOKIA 535

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 22,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 730

VỎ NOKIA 730

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 19,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 820

VỎ NOKIA 820

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 57,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 530

VỎ NOKIA 530

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 19,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 520

VỎ NOKIA 520

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 24,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 640

VỎ NOKIA 640

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 29,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 630

VỎ NOKIA 630

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 23,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 720

VỎ NOKIA 720

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 29,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA X

VỎ NOKIA X

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 29,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
VỎ NOKIA 620

VỎ NOKIA 620

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 48,000đ
Xem17
Chưa có đánh giá
VỎ SS J1

VỎ SS J1

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 43,000đ
Xem10
Chưa có đánh giá
VỎ SS J8552

VỎ SS J8552

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 67,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
VỎ SS J8262

VỎ SS J8262

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 81,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
LƯNG SS J320

LƯNG SS J320

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 43,000đ
Xem17
Chưa có đánh giá
VỎ SS S3 ( BỘ )

VỎ SS S3 ( BỘ )

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 67,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ  SS I9082

VỎ SS I9082

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 43,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
VỎ SS NOTE 2 (BỘ)

VỎ SS NOTE 2 (BỘ)

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 62,000đ
Xem11
Chưa có đánh giá
VỎ SS J7PRO ( BỘ)

VỎ SS J7PRO ( BỘ)

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 190,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ SS S6

VỎ SS S6

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 38,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ SS S7

VỎ SS S7

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 55,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
VỎ SS NOTE 5

VỎ SS NOTE 5

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 62,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
VỎ SS A7(15)

VỎ SS A7(15)

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 114,000đ
Xem20
Chưa có đánh giá
VỎ SS A7 (16)

VỎ SS A7 (16)

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 29,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ SS NOTE 3

VỎ SS NOTE 3

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 119,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
VỎ SS S4

VỎ SS S4

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 78,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
VỎ SS A5(16)(17)

VỎ SS A5(16)(17)

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 29,000đ
Xem11
Chưa có đánh giá
VỎ J200(16)

VỎ J200(16)

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 40,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
VỎ SS A3 (16)

VỎ SS A3 (16)

Giá lẻ : NHẬN THAY
Gía sỉ: 29,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
LƯNG SONY Z

LƯNG SONY Z

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 17,000đ
Xem20
Chưa có đánh giá
LƯNG SONY Z1

LƯNG SONY Z1

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 17,000đ
Xem18
Chưa có đánh giá
LƯNG SONY Z2

LƯNG SONY Z2

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 17,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
LƯNG SONY Z3

LƯNG SONY Z3

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 17,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
LƯNG SONY M2

LƯNG SONY M2

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 24,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
LƯNG SONY C3

LƯNG SONY C3

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 54,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ OPPO NEO 5

VỎ OPPO NEO 5

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 40,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
VỎ OPPO A51

VỎ OPPO A51

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 41,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
Vỏ OPPO R-2007

Vỏ OPPO R-2007

Giá lẻ : Call
Xem13
Chưa có đánh giá
VỎ OPPO R-829

VỎ OPPO R-829

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 23,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
VỎ OPPO R-827

VỎ OPPO R-827

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 28,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
VỎ OPPO NEO 7

VỎ OPPO NEO 7

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 43,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
VỎ A11/JOY3

VỎ A11/JOY3

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 28,000đ
Xem11
Chưa có đánh giá
Vỏ OPPO R-2001

Vỏ OPPO R-2001

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 33,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
Vỏ OPPO R-1001

Vỏ OPPO R-1001

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 28,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
Vỏ OPPO R-821

Vỏ OPPO R-821

Giá lẻ : NHẬNTHAY
Gía sỉ: 33,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
PIN HTC D816

PIN HTC D816

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 101,000đ
Xem12
Mã SP: PIN HTC 816
Chưa có đánh giá
PIN HTC D620

PIN HTC D620

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 63,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
PIN OPPO BLP-619 ( A57)

PIN OPPO BLP-619 ( A57)

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 135,000đ
Xem14
Chưa có đánh giá
PIN OPPO BLP-605 ( NEO7/A33 )

PIN OPPO BLP-605 ( NEO7/A33 )

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 101,000đ
Xem11
Chưa có đánh giá
PIN OPPO BLP-595 ( R7 LITE )

PIN OPPO BLP-595 ( R7 LITE )

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 135,000đ
Xem14
Mã SP: LINH KIEN OPPO
Chưa có đánh giá
PIN BAT 7900 SKY

PIN BAT 7900 SKY

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 131,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
VỎ ZEN 5 ASUS

VỎ ZEN 5 ASUS

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 27,000đ
Xem12
Mã SP: LINH KIÊN ASUS ZEN 5
Chưa có đánh giá
BỘ VỎ Y55

BỘ VỎ Y55

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 140,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
VỎ Y51 VIVO ( BỘ TRẮNG VÀNG )

VỎ Y51 VIVO ( BỘ TRẮNG VÀNG )

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 262,000đ
Xem15
Mã SP: LINH KIỆN VIVO
Chưa có đánh giá
VỎ SAMSUNG S7392 - Trend Lite

VỎ SAMSUNG S7392 - Trend Lite

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 58,000đ
Xem13
Mã SP: LINH KIỆN SS
Chưa có đánh giá
VỎ SAMSUNG E7 , E700 ( TRẮNG ĐEN )

VỎ SAMSUNG E7 , E700 ( TRẮNG ĐEN )

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 131,000đ
Xem16
Mã SP: LINH KIÊN SS
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH REDMI NOTE 3 ( ĐEN TRẮNG VÀNG )

MÀN HÌNH REDMI NOTE 3 ( ĐEN TRẮNG VÀNG )

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 310,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH IPAD 2

MÀN HÌNH IPAD 2

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 776,000đ
Xem12
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA C1/X1

MÀN HÌNH NOKIA C1/X1

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 33,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
MÀN HINH NOKIA 640XL

MÀN HINH NOKIA 640XL

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 436,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA LUMIA 540

MÀN HÌNH NOKIA LUMIA 540

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 436,000đ
Xem18
Chưa có đánh giá
MÀN HINH NOKIA N-105

MÀN HINH NOKIA N-105

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 33,000đ
Xem20
Chưa có đánh giá
NẮP LƯNG SONY Z2 Z3

NẮP LƯNG SONY Z2 Z3

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 17,000đ
Xem15
Chưa có đánh giá
NẮP LƯNG SONY M4

NẮP LƯNG SONY M4

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 24,000đ
Xem17
Mã SP: LINH KIỆN SONY M4
Chưa có đánh giá
LOA NGOÀI J5 , J2 SAMSUNG

LOA NGOÀI J5 , J2 SAMSUNG

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 9,000đ
Xem19
Chưa có đánh giá
DÂY NÚT NGUỒN ZEN GO

DÂY NÚT NGUỒN ZEN GO

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 12,000đ
Xem13
Chưa có đánh giá
DÂY NÚT NGUỒN ZEN 5 , C

DÂY NÚT NGUỒN ZEN 5 , C

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 9,000đ
Xem11
Chưa có đánh giá
CẢM ỨNG XIAOMI MIMAX 2

CẢM ỨNG XIAOMI MIMAX 2

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 97,000đ
Xem21
Chưa có đánh giá
CẢM ỨNG LG F160

CẢM ỨNG LG F160

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 72,000đ
Xem19
Mã SP: LINH KIỆN LG
Chưa có đánh giá
CẢM ỨNG D626 HTC

CẢM ỨNG D626 HTC

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 92,000đ
Xem16
Mã SP: LINH KIỆN HTC
Chưa có đánh giá
CẢM ỨNG SONY C4

CẢM ỨNG SONY C4

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 72,000đ
Xem14
Mã SP: LINH KIỆN SONY
Chưa có đánh giá
CHUÔNG ZENFONE 2 5.5 ASUS

CHUÔNG ZENFONE 2 5.5 ASUS

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 48,000đ
Xem12
Mã SP: LINH KIÊN ASUS
Chưa có đánh giá
CAMERA TRƯỚC OPPO A31/A37/F1S

CAMERA TRƯỚC OPPO A31/A37/F1S

Giá lẻ : CÓ NHẬN THAY
Gía sỉ: 58,000đ
Xem13
Mã SP: CAMERA OPPO
Chưa có đánh giá
ĐUÔI SẠC IP 4G,4S

ĐUÔI SẠC IP 4G,4S

Giá lẻ : 36,000đ
Gía sỉ: 29,400đ
Xem36
Mã SP: DUOI SAC 4G,4S
Chưa có đánh giá
CAMERA TRƯỚC IP 4G,4S

CAMERA TRƯỚC IP 4G,4S

Giá lẻ : 50,000đ
Gía sỉ: 30,000đ
Xem28
Mã SP: CAMERA TRUOC 4G,4S
Chưa có đánh giá
MIRO SDHC IP 4G,4S

MIRO SDHC IP 4G,4S

Giá lẻ : 12,000đ
Gía sỉ: 9,800đ
Xem26
Mã SP: MIRO SDHC 4G,4S
Chưa có đánh giá
CỤM DÂY ÂM LƯỢNG IP 4G,4S

CỤM DÂY ÂM LƯỢNG IP 4G,4S

Giá lẻ : 36,000đ
Gía sỉ: 29,400đ
Xem32
Mã SP: CUM DAY AM LUONG 4G,
Chưa có đánh giá
LOA TRONG IP 4G,4S

LOA TRONG IP 4G,4S

Giá lẻ : 6,000đ
Gía sỉ: 4,900đ
Xem37
Mã SP: LOA TRONG 4G,4S
Chưa có đánh giá
CẢM BIẾT IP 4G,4S

CẢM BIẾT IP 4G,4S

Giá lẻ : 118,000đ
Gía sỉ: 98,000đ
Xem45
Mã SP: CAM BIEN 4G,4S
Chưa có đánh giá
RUNG IP 4G,4S

RUNG IP 4G,4S

Giá lẻ : 12,000đ
Gía sỉ: 9,800đ
Xem28
Mã SP: RUNG 4G,4S
Chưa có đánh giá
CAMERA SAU IP 4G,4S

CAMERA SAU IP 4G,4S

Giá lẻ : 48,000đ
Gía sỉ: 39,200đ
Xem35
Mã SP: CAMERA SAU 4G,4S
Chưa có đánh giá
ĂNG TENG SÓNG WIFI 4G,4S

ĂNG TENG SÓNG WIFI 4G,4S

Giá lẻ : 12,000đ
Gía sỉ: 9,800đ
Xem22
Mã SP: ANGTENG WIFI 4G,4S
Chưa có đánh giá
MIROPHONE IP 4,4S

MIROPHONE IP 4,4S

Giá lẻ : 12,000đ
Gía sỉ: 9,800đ
Xem35
Mã SP: MIROPHONE 4,4S
Chưa có đánh giá
NÚT ĐIỆM - ÂM LƯỢNG- CHUYỂN ĐỔI CÂM LẶNG IP4,4S

NÚT ĐIỆM - ÂM LƯỢNG- CHUYỂN ĐỔI CÂM LẶNG IP4,4S

Giá lẻ : 12,000đ
Gía sỉ: 9,800đ
Xem38
Mã SP: NUT DIEM-AM LUONG
Chưa có đánh giá
DAY NÚT NGUỒN ON-OFF IP 5S

DAY NÚT NGUỒN ON-OFF IP 5S

Giá lẻ : 12,000đ
Gía sỉ: 9,800đ
Xem33
Mã SP: DAY NUT NGUON ON OFF
Chưa có đánh giá
NÚT HOME IP 5S

NÚT HOME IP 5S

Giá lẻ : 12,000đ
Gía sỉ: 9,800đ
Xem33
Mã SP: NUT HOME 5S
Chưa có đánh giá
CHUÔNG IP 5S

CHUÔNG IP 5S

Giá lẻ : 18,000đ
Gía sỉ: 14,700đ
Xem30
Chưa có đánh giá
MẠCH SẠC IP 5S

MẠCH SẠC IP 5S

Giá lẻ : 36,000đ
Gía sỉ: 29,400đ
Xem33
Mã SP: MACH SAC 5S
Chưa có đánh giá
LOA THOẠI IP 5S

LOA THOẠI IP 5S

Giá lẻ : 18,000đ
Gía sỉ: 14,700đ
Xem25
Chưa có đánh giá
BỘ NÚT HOME IP 5S

BỘ NÚT HOME IP 5S

Giá lẻ : 24,000đ
Gía sỉ: 19,600đ
Xem33
Mã SP: HOME BO 5S
Chưa có đánh giá
MẶT KÍNH NẮP LƯNG IP 5S

MẶT KÍNH NẮP LƯNG IP 5S

Giá lẻ : Call
Xem24
Mã SP: MAT KINH NAP SAU 5S
Chưa có đánh giá
ỐC ĐÍT IP 4G,5G,6

ỐC ĐÍT IP 4G,5G,6

Giá lẻ : 36,000đ
Gía sỉ: 29,400đ
Xem41
Mã SP: OC DIT 4,5,6
Chưa có đánh giá
CAMERA SAU 5G

CAMERA SAU 5G

Giá lẻ : 59,000đ
Gía sỉ: 49,000đ
Xem46
Mã SP: CAMERA SAU 5G
Chưa có đánh giá
ĂNG TEN 5G

ĂNG TEN 5G

Giá lẻ : Call
Xem32
Mã SP: ANG TEN 5G
Chưa có đánh giá
KHAY SIM 5G

KHAY SIM 5G

Giá lẻ : 18,000đ
Gía sỉ: 14,700đ
Xem23
Mã SP: KHAY SIM 5G
Chưa có đánh giá
KHAY SIM 5G
KHAY SIM 5G

Linh Kiện Điện Thoại

9/ 10 - 2830
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt Hàng

Ms Hoa

0909 246578

Tư vấn

Mr. Nhân

01222 246579

 

Banner
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  734
 Hôm qua:  2974
 Tuần trước:  18073
 Tháng trước:  75779
 Tất cả:  3887909

CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI KATO

Đại chỉ:  541/3A Nguyễn Tri Phương, P8, Q10, Tp.HCM

Điện Thoại: Ms. Hoa 0909 246 578 

Online: Mr. Nhân 01222 246 579

Đặt Hàng Số lượng Lớn: 0933 332239 ( Mr. TỐT )

Email:  linhkienkato1@yahoo.com

KATO – ĐKKD SỐ 41J8022982 DO UBND QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH CẤP NGÀY 16/09/2015

 

 

 


© Copyright 2017 www.linhkienkato.com/, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng