CAM UNG

CAM UNG

Cảm Ứng SamSung J2PRIME Bạc, Đen, Vàng, Hồng

Cảm Ứng SamSung J2PRIME Bạc, Đen, Vàng, Hồng

Giá lẻ : 80,000đ
Gía sỉ: 65,000đ
Xem154
Mã SP: CU J2PRIME B SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng J105V SAMSUNG

Cảm Ứng J105V SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem144
Mã SP: CU J105V SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng J105 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng J105 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem148
Mã SP: CU J105 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng J100 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng J100 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem138
Mã SP: CU J100 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng I9152 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng I9152 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem121
Mã SP: CU I9152 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng I9082 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng I9082 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem143
Mã SP: CU I9082 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng I8552 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng I8552 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 75,000đ
Xem120
Mã SP: CU I8552 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng I8552 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng I8552 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 75,000đ
Xem130
Mã SP: CU I8552 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng I 8160 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng I 8160 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 93,000đ
Xem108
Mã SP: CU I 8160 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G7102 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng G7102 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem118
Mã SP: CU G7102 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G530 Vàng SAMSUNG

Cảm Ứng G530 Vàng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem113
Mã SP: CU G530 V SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G530 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng G530 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem117
Mã SP: CU G530 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G530 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng G530 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem112
Mã SP: CU G530 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 361 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng 361 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem108
Mã SP: CU 361 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G360 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng G360 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem139
Mã SP: CU 360 D SAMSAUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G355 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng G355 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem145
Mã SP: CU 355 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G355 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng G355 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem130
Mã SP: CU 355 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G318 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng G318 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem162
Mã SP: CU G318 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G318 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng G318 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem110
Mã SP: CU G318 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G313 Trắng SAMSUNG

Cảm Ứng G313 Trắng SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem128
Mã SP: CU G313 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G313 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng G313 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem134
Mã SP: CU G313 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G110 Đen SAMSUNG

Cảm Ứng G110 Đen SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem139
Mã SP: CU G110 S SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng G110 Bạc SAMSUNG

Cảm Ứng G110 Bạc SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem131
Mã SP: CU G110 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng  XL NOKIA

Cảm Ứng XL NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem113
Mã SP: CU XL NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng X7 NOKIA

Cảm Ứng X7 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 130,000đ
Xem117
Mã SP: CU X7 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng X3-02 NOKIA

Cảm Ứng X3-02 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 30,000đ
Xem133
Mã SP: CU X3-02 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU NOKIA X NK

CU NOKIA X NK

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem115
Mã SP: CU NOKIA X NK
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng N97 MINI NOKIA

Cảm Ứng N97 MINI NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 105,000đ
Xem148
Mã SP: CU N97 MINI NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng N500 NOKIA

Cảm Ứng N500 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem116
Mã SP: CU N500 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng C7 NOKIA

Cảm Ứng C7 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 165,000đ
Xem121
Mã SP: CU C7 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng C6 NOKIA

Cảm Ứng C6 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 95,000đ
Xem115
Mã SP: CU C6 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng C3-01 NOKIA

Cảm Ứng C3-01 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 40,000đ
Xem115
Mã SP: CU C3-01 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 625 NOKIA

Cảm Ứng 625 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 50,000đ
Xem134
Mã SP: CU 625 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 620 NOKIA

Cảm Ứng 620 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 95,000đ
Xem113
Mã SP: CU 620 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 535 2S NOKIA

Cảm Ứng 535 2S NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem174
Mã SP: CU 535 2S NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 535 2C NOKIA

Cảm Ứng 535 2C NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem134
Mã SP: CU 535 2C NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 530 NOKIA

Cảm Ứng 530 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 50,000đ
Xem112
Mã SP: CU 530 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 520 Z2 N NOKIA

Cảm Ứng 520 Z2 N NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem123
Mã SP: CU 520 Z2 N NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 520 B Rời NOKIA

Cảm Ứng 520 B Rời NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 43,000đ
Xem159
Mã SP: CU 520 B ROI NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 503 NOKIA

Cảm Ứng 503 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 75,000đ
Xem119
Mã SP: CU 503 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 501 NOKIA

Cảm Ứng 501 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem110
Mã SP: CU 501 NOKIA
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 435 Nokia

Cảm Ứng 435 Nokia

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem126
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 430 Nokia

Cảm Ứng 430 Nokia

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 55,000đ
Xem117
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 1320 Nokia

Cảm Ứng 1320 Nokia

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 105,000đ
Xem122
Mã SP: CU 1320 NK
Chưa có đánh giá
Cảm Ứng 1320 Nokia
Cảm Ứng 1320 Nokia

CAM UNG

9/ 10 - 2817
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt Hàng

Ms Hoa

0909 246578

Tư vấn

Mr. Nhân

01222 246579

 

Banner
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  428
 Hôm qua:  3771
 Tuần trước:  27696
 Tháng trước:  124361
 Tất cả:  4095649

CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI KATO

Đại chỉ:  541/3A Nguyễn Tri Phương, P8, Q10, Tp.HCM

Điện Thoại: Ms. Hoa 0909 246 578 

Online: Mr. Nhân 01222 246 579

Đặt Hàng Số lượng Lớn: 0933 332239 ( Mr. TỐT )

Email:  linhkienkato1@yahoo.com

KATO – ĐKKD SỐ 41J8022982 DO UBND QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH CẤP NGÀY 16/09/2015

 

 

 


© Copyright 2017 www.linhkienkato.com/, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng