Sản Phẩm

KATO chuyên phân phối.....

LOA KÉO DI ĐỘNG SANSUI A8-21

LOA KÉO DI ĐỘNG SANSUI A8-21Sản phẩm mới

Giá lẻ : 1,550,000đ
Gía sỉ: 1,350,000đ
Xem18
Mã SP: LOA SANSUI A8-21
Chưa có đánh giá
LOA KÉO DI ĐỘNG JBZ - JB +1205

LOA KÉO DI ĐỘNG JBZ - JB +1205Sản phẩm mới

Giá lẻ : CALL
Xem10
Mã SP: LOA JB 1205
Chưa có đánh giá
OP DẺO VUcase CÁC DÒNG ĐIỆN THOẠI

OP DẺO VUcase CÁC DÒNG ĐIỆN THOẠISản phẩm mới

Giá lẻ : 30,000đ
Gía sỉ: 20,000đ
Xem13
Mã SP: OP DEO VUCASE CAC DO
Chưa có đánh giá
Micro Karaoke Q29

Micro Karaoke Q29

Giá lẻ : Call
Xem15
Chưa có đánh giá
Micro Karaoke Q28

Micro Karaoke Q28

Giá lẻ : Call
Xem13
Chưa có đánh giá
Micro Karaoke Q18

Micro Karaoke Q18

Giá lẻ : Call
Xem20
Chưa có đánh giá
Micro Karaoke Q16

Micro Karaoke Q16

Giá lẻ : Call
Xem19
Chưa có đánh giá
TAI NGHE SAM SUNG HY178

TAI NGHE SAM SUNG HY178

Giá lẻ : 25,000đ
Gía sỉ: 19,000đ
Xem12
Mã SP: TN SS HY 178
Chưa có đánh giá
TAI NGHE OPPO hy178

TAI NGHE OPPO hy178

Giá lẻ : 25,000đ
Gía sỉ: 19,000đ
Xem16
Chưa có đánh giá
PIN KHAI DUY BL 4C ZIN Dung Lượng 3500MAH

PIN KHAI DUY BL 4C ZIN Dung Lượng 3500MAHSản phẩm mới

Giá lẻ : 50,000đ
Gía sỉ: 32,000đ
Xem25
Chưa có đánh giá
PIN KHAI DUY BL 5C 2IC Dung Lượng 3800MAH

PIN KHAI DUY BL 5C 2IC Dung Lượng 3800MAHSản phẩm mới

Giá lẻ : 50,000đ
Gía sỉ: 32,000đ
Xem29
Mã SP: PINKD5C2IC
Chưa có đánh giá
CU J2PRIME B SAMSUNG

CU J2PRIME B SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 110,000đ
Xem17
Mã SP: CU J2PRIME B SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU J105V SAMSUNG

CU J105V SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem17
Mã SP: CU J105V SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU J105 T SAMSUNG

CU J105 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem19
Mã SP: CU J105 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU J100 T SAMSUNG

CU J100 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem15
Mã SP: CU J100 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU I9152 T SAMSUNG

CU I9152 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem18
Mã SP: CU I9152 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
Máy kích điện HYIKO 1502A

Máy kích điện HYIKO 1502A

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 330,000đ
Xem20
Mã SP: HYIKO 1502A
Chưa có đánh giá
CU I9082 D SAMSUNG

CU I9082 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem18
Mã SP: CU I9082 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU I8552 T SAMSUNG

CU I8552 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 75,000đ
Xem19
Mã SP: CU I8552 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU I8552 D SAMSUNG

CU I8552 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 75,000đ
Xem22
Mã SP: CU I8552 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU I 8160 D SAMSUNG

CU I 8160 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 93,000đ
Xem17
Mã SP: CU I 8160 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G7102 T SAMSUNG

CU G7102 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem17
Mã SP: CU G7102 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G530 V SAMSUNG

CU G530 V SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem20
Mã SP: CU G530 V SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G530 T SAMSUNG

CU G530 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem19
Mã SP: CU G530 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G530 D SAMSUNG

CU G530 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem19
Mã SP: CU G530 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU 361 T SAMSUNG

CU 361 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem18
Mã SP: CU 361 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU 361 D SAMSUNG

CU 361 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem21
Mã SP: CU 361 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU 360 D SAMSAUNG

CU 360 D SAMSAUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem18
Mã SP: CU 360 D SAMSAUNG
Chưa có đánh giá
CU 355 D SAMSUNG

CU 355 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem22
Mã SP: CU 355 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU 355 T SAMSUNG

CU 355 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 80,000đ
Xem19
Mã SP: CU 355 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G318 T SAMSUNG

CU G318 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem21
Mã SP: CU G318 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G318 D SAMSUNG

CU G318 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem18
Mã SP: CU G318 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G313 T SAMSUNG

CU G313 T SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem17
Mã SP: CU G313 T SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G313 D SAMSUNG

CU G313 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem18
Mã SP: CU G313 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G110 S SAMSUNG

CU G110 S SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem19
Mã SP: CU G110 S SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU G110 D SAMSUNG

CU G110 D SAMSUNG

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 70,000đ
Xem21
Mã SP: CU G110 D SAMSUNG
Chưa có đánh giá
CU XL NOKIA

CU XL NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem19
Mã SP: CU XL NOKIA
Chưa có đánh giá
CU X7 NOKIA

CU X7 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 130,000đ
Xem20
Mã SP: CU X7 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU X3-02 NOKIA

CU X3-02 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 30,000đ
Xem20
Mã SP: CU X3-02 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU NOKIA X NK

CU NOKIA X NK

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem20
Mã SP: CU NOKIA X NK
Chưa có đánh giá
CU N97 MINI NOKIA

CU N97 MINI NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 105,000đ
Xem20
Mã SP: CU N97 MINI NOKIA
Chưa có đánh giá
CU N500 NOKIA

CU N500 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 85,000đ
Xem17
Mã SP: CU N500 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU C7 NOKIA

CU C7 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 165,000đ
Xem21
Mã SP: CU C7 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU C6 NOKIA

CU C6 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 95,000đ
Xem20
Mã SP: CU C6 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU C3-01 NOKIA

CU C3-01 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 40,000đ
Xem17
Mã SP: CU C3-01 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 625 NOKIA

CU 625 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 50,000đ
Xem19
Mã SP: CU 625 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 620 NOKIA

CU 620 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 95,000đ
Xem21
Mã SP: CU 620 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 535 2S NOKIA

CU 535 2S NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem21
Mã SP: CU 535 2S NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 535 2C NOKIA

CU 535 2C NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 60,000đ
Xem19
Mã SP: CU 535 2C NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 530 NOKIA

CU 530 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 50,000đ
Xem20
Mã SP: CU 530 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 520 Z2 N NOKIA

CU 520 Z2 N NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem20
Mã SP: CU 520 Z2 N NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 520 B ROI NOKIA

CU 520 B ROI NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 43,000đ
Xem18
Mã SP: CU 520 B ROI NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 503 NOKIA

CU 503 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 75,000đ
Xem21
Mã SP: CU 503 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 501 NOKIA

CU 501 NOKIA

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem20
Mã SP: CU 501 NOKIA
Chưa có đánh giá
CU 435 NK

CU 435 NK

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 65,000đ
Xem19
Chưa có đánh giá
CU 430 NK

CU 430 NK

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 55,000đ
Xem20
Chưa có đánh giá
CU 1320 NK

CU 1320 NK

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: 105,000đ
Xem21
Mã SP: CU 1320 NK
Chưa có đánh giá
KCL 5D RẺ CÁC DÒNG IP

KCL 5D RẺ CÁC DÒNG IP

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: call
Xem25
Chưa có đánh giá
LOA BLUETOOTH EWA A107

LOA BLUETOOTH EWA A107

Giá lẻ : 267,000đ
Gía sỉ: 205,000đ
Xem153
Chưa có đánh giá
Óp Sulada Gương Kính Cường Lực Màu Cho các Dòng Apple

Óp Sulada Gương Kính Cường Lực Màu Cho các Dòng Apple

Giá lẻ : 85,000đ
Gía sỉ: 75,000đ
Xem25
Mã SP: sulada mau
Chưa có đánh giá
Óp Dẻo Rẻ Các Dòng Điện Thoại

Óp Dẻo Rẻ Các Dòng Điện Thoại

Giá lẻ : 10,000đ
Gía sỉ: 3,500đ
Xem24
Chưa có đánh giá
the sound card V8

the sound card V8Sản phẩm mới

Giá lẻ : 450,000đ
Xem72
Mã SP: sound card v8
Chưa có đánh giá
MIC KARAOKE BLUETOOTH N16

MIC KARAOKE BLUETOOTH N16Sản phẩm mới

Giá lẻ : 280,000đ
Xem44
Chưa có đánh giá
LOA VI TINH KISONLI I-520

LOA VI TINH KISONLI I-520

Giá lẻ : 99,000đ
Gía sỉ: 85,000đ
Xem1669
Chưa có đánh giá
LOA VI TÍNH KISONLI K700

LOA VI TÍNH KISONLI K700

Giá lẻ : 151,000đ
Gía sỉ: 115,000đ
Xem441
Mã SP: KISONLI K700
10.0/10
MÀN HÌNH NOKIA 105

MÀN HÌNH NOKIA 105

Giá lẻ : Call
Xem35
Chưa có đánh giá
LOA VI TINH KISONLI K100

LOA VI TINH KISONLI K100

Giá lẻ : 103,000đ
Gía sỉ: 89,000đ
Xem1623
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA 5610

MÀN HÌNH NOKIA 5610

Giá lẻ : Call
Xem30
Mã SP: MH 5610 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA XL

MÀN HÌNH NOKIA XL

Giá lẻ : Call
Xem28
Chưa có đánh giá
Loa Đa Năng Kisonli D009

Loa Đa Năng Kisonli D009

Giá lẻ : 263,000đ
Gía sỉ: 227,000đ
Xem565
Mã SP: Kisonli D009
Chưa có đánh giá
LOA VI TINH KISONLI K800

LOA VI TINH KISONLI K800

Giá lẻ : 113,000đ
Gía sỉ: 99,000đ
Xem1630
Chưa có đánh giá
Loa Kisonli S-777

Loa Kisonli S-777

Giá lẻ : 105,000đ
Gía sỉ: 91,000đ
Xem2189
Chưa có đánh giá
LOA VI TINH KISONLI S888

LOA VI TINH KISONLI S888

Giá lẻ : 89,000đ
Gía sỉ: 77,000đ
Xem1634
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X3-02

MÀN HÌNH NOKIA X3-02

Giá lẻ : Call
Xem36
Mã SP: MH X3-02 NK
Chưa có đánh giá
LOA VI TINH KISONLI S-999

LOA VI TINH KISONLI S-999

Giá lẻ : 71,000đ
Gía sỉ: 61,000đ
Xem1695
Chưa có đánh giá
Loa Kisonli LED806

Loa Kisonli LED806

Giá lẻ : 427,000đ
Gía sỉ: 371,000đ
Xem519
Chưa có đánh giá
LOA VI TINH KISONLI T-001

LOA VI TINH KISONLI T-001

Giá lẻ : 115,000đ
Gía sỉ: 99,000đ
Xem2353
Chưa có đánh giá
LOA VI TINH KISONLI T-003

LOA VI TINH KISONLI T-003

Giá lẻ : 125,000đ
Gía sỉ: 107,000đ
Xem2297
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X3

MÀN HÌNH NOKIA X3

Giá lẻ : Call
Xem30
Chưa có đánh giá
LOA VI TÍNH KISONLI T-004

LOA VI TÍNH KISONLI T-004

Giá lẻ : 105,000đ
Gía sỉ: 91,000đ
Xem1722
Mã SP: LOA KISONLI T-004
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA X2-02

MÀN HÌNH NOKIA X2-02

Giá lẻ : Call
Xem35
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI T-005

LOA KISONLI T-005

Giá lẻ : 155,000đ
Gía sỉ: 135,000đ
Xem45
Chưa có đánh giá
Loa Vi Tính Kisonli T006

Loa Vi Tính Kisonli T006

Giá lẻ : 121,000đ
Gía sỉ: 105,000đ
Xem420
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI T-007

LOA KISONLI T-007Sản phẩm mới

Giá lẻ : 139,000đ
Gía sỉ: 121,000đ
Xem54
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI U2100

LOA KISONLI U2100

Giá lẻ : 177,000đ
Gía sỉ: 153,000đ
Xem2454
9.1/10
LOA KISONLI U2200

LOA KISONLI U2200Sản phẩm mới

Giá lẻ : 181,000đ
Gía sỉ: 157,000đ
Xem43
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI U2300

LOA KISONLI U2300Sản phẩm mới

Giá lẻ : 161,000đ
Gía sỉ: 139,000đ
Xem38
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA NOKIA X

MÀN HÌNH NOKIA NOKIA X

Giá lẻ : Call
Xem28
Mã SP: MH NOKIA X NK
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI U2400

LOA KISONLI U2400Sản phẩm mới

Giá lẻ : 137,000đ
Gía sỉ: 119,000đ
Xem51
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI TM-3000

LOA KISONLI TM-3000Sản phẩm mới

Giá lẻ : 359,000đ
Gía sỉ: 311,000đ
Xem50
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N95-2G

MÀN HÌNH NOKIA N95-2G

Giá lẻ : Call
Xem31
Mã SP: MH N95-2G NK
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI TM-6000U

LOA KISONLI TM-6000USản phẩm mới

Giá lẻ : 361,000đ
Gía sỉ: 313,000đ
Xem63
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N81

MÀN HÌNH NOKIA N81

Giá lẻ : Call
Xem30
Chưa có đánh giá
LOA KISONLI A-101

LOA KISONLI A-101Sản phẩm mới

Giá lẻ : 91,000đ
Gía sỉ: 79,000đ
Xem45
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N73

MÀN HÌNH NOKIA N73

Giá lẻ : Call
Xem40
Chưa có đánh giá
LOA VIVO

LOA VIVO

Giá lẻ : 57,000đ
Gía sỉ: 49,000đ
Xem6003
9.4/10
MÀN HÌNH NOKIA N70

MÀN HÌNH NOKIA N70

Giá lẻ : Call
Xem40
Chưa có đánh giá
LOA BLUETOOTH GMS7421

LOA BLUETOOTH GMS7421

Giá lẻ : Call
Gía sỉ: HẾTHÀNG
Xem1958
9.1/10
Loa Kisonli Q3

Loa Kisonli Q3

Giá lẻ : 259,000đ
Gía sỉ: 197,000đ
Xem2146
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N500

MÀN HÌNH NOKIA N500

Giá lẻ : Call
Xem27
Mã SP: MH N500 NK
Chưa có đánh giá
MÀN HÌNH NOKIA N500
MÀN HÌNH NOKIA N500

KATO chuyên phân phối.....

9/ 10 - 2809
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt Hàng

Ms Tú

0909 246578

Ms Hoa

0907 991824

Tư vấn

Mr. Nhân

01222 246579

 

Banner
Thống kê
 Trực tuyến :  3
 Hôm nay:  206
 Hôm qua:  3592
 Tuần trước:  19934
 Tháng trước:  82543
 Tất cả:  3645048

CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI KATO

Đại chỉ:  541/3A Nguyễn Tri Phương, P8, Q10, Tp.HCM

Điện Thoại: Ms. Tú  0909 246 578 - Ms. Hoa 0907 991824 

Online: Mr. Nhân 01222 246 579

Đặt Hàng Số lượng Lớn: 0933 332239 ( Mr. TỐT )

Email:  linhkienkato1@yahoo.com

KATO – ĐKKD SỐ 41J8022982 DO UBND QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH CẤP NGÀY 16/09/2015

 

 

 


© Copyright 2017 www.linhkienkato.com/, all rights reserved.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng